8 Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE.