15 Hoort en neemt ter ore, verheft u niet; want de HEERE heeft het gesproken.