2 En ik kocht een gordel naar het woord des HEEREN, en ik deed dien aan mijn lenden.