3 Toen geschiedde des HEEREN woord ten tweeden male tot mij, zeggende: