5 Zo ging ik henen, en verstak dien bij den Frath, gelijk als de HEERE mij geboden had.