8 Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: