11 Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede.