12 Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms.