1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: