19 HEERE! luister naar mij, en hoor naar de stem mijner twisters.