1 En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: