4 Hoort des HEEREN woord, gij huis van Jakob, en alle geslachten van het huis Israels!