11 En aangaande het huis des konings van Juda, hoort des HEEREN woord.