3 Toen zeide Jeremia tot hen: Zo zult gijlieden tot Zedekia zeggen: