1 Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE.