23 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre?