23 Dedan, en Thema, en Buz, en allen, die aan de hoeken afgekort zijn;