25 En allen koningen van Zimri, en allen koningen van Elam, en allen koningen van Medie;