Jeremia 28:10

10 Toen nam de profeet Hananja het juk van den hals van den profeet Jeremia, en verbrak het.