17 Alzo stierf de profeet Hananja in datzelfde jaar, in de zevende maand.