7 Maar hoor nu dit woord, dat ik spreek voor uw oren, en voor de oren des gansen volks: