24 Tot Semaja nu, den Nechelamiet, zult gij spreken, zeggende: