29 Zefanja nu, de priester, had dezen brief gelezen voor de oren van den profeet Jeremia.