30 Daarom geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende: