Jeremia 29:30

30 Daarom geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende: