15 En Ik zal ulieden herders geven naar Mijn hart; die zullen u weiden met wetenschap en verstand.