12 Want zo zegt de HEERE: Uw breuk is dodelijk, uw plage is smartelijk.