22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.