4 En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israel en van Juda.