5 Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede.