26 (Hierop ontwaakte ik, en zag toe, en mijn slaap was mij zoet.)