38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.