19 En des HEEREN woord geschiedde tot Jeremia, zeggende: