12 Daarom geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, van den HEERE, zeggende: