8 Zo ging Ebed-melech uit het huis des konings uit, en hij sprak tot den koning, zeggende: