4 Het geschiedde nu op den tweeden dag, nadat hij Gedalia gedood had, en niemand het wist;