8 Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia te Tachpanhes, zeggende: