Jeremia 45:2

2 Alzo zegt de HEERE, de God Israels, van u, o Baruch!