20 Egypte is een zeer schone vaarze; de slachter komt, hij komt van het noorden.