24 De dochter van Egypte is beschaamd; zij is gegeven in de hand des volks van het noorden.