14 Hoe zult gij zeggen: Wij zijn helden en dappere mannen ten strijde?