16 Moabs verderf is nabij om te komen, en zijn kwaad haast zeer.