25 Moabs hoorn is afgesneden, en zijn arm verbroken, spreekt de HEERE.