43 De vreze, en de kuil, en de strik, over u, gij inwoner van Moab! spreekt de HEERE.