27 En Ik zal een vuur aansteken in den muur van Damaskus, en het zal Benhadads paleizen verteren.