6 Maar daarna zal Ik de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de HEERE.