16 Zijn pijlkoker is als een open graf; zij zijn altemaal helden.