18 Nochtans zal Ik ook in die dagen, spreekt de HEERE, geen voleinding met ulieden maken.