2 En of zij al zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft! zo zweren zij toch valselijk.