20 Verkondigt dit in het huis van Jakob, en laat het horen in Juda, zeggende: