URGENT: Hurricane Dorian Victims Need Your Help


Jeremia 51:26

26 En zij zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook geen steen tot fondamenten; want gij zult tot eeuwige woestheden zijn, spreekt de HEERE.